อนุสาวรีย์พระเจ้าตากมหาราช

28 ธันวาคม วันปราบดาภิเษก พระเจ้าตากสิน มหาราช มหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี

เนื่องในวันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นวันวันปราบดาภิเษก พระเจ้าตากสินมหาราช มหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี

จับตาม็อบ เยาวชนปลดแอก ชุมนุมวันเดียวกับอาชีวะ รัฐบาลยืนยันจัดชุมนุมได้

เยาวชนปลดแอก จากกรณีที่กลุ่มอาชีวะช่วยชาติได้นัดชุมนุมสนับสนุนรัฐบาล และปกป้องสถาบัน ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และกลุ่มเยาวชนปลดแอกได้นัดชุมนุม