อบจ

“นันทิดา แก้วบัวสาย” ลงสมัคร นายก อบจ.สมุทรปราการ

“นันทิดา แก้วบัวสาย” ลงสมัคร นายก ! บรรยากาศ การรับสมัคร นายก และ สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ก็เป็นไปด้วยความคึกคัก หลัง