อบต.ปากจั่นจ.ระนองสั่งปิด

สั่งปิดศูนย์เด็กเล็กระนองชั่วคราวหลังเจอเด็กป่วย “มือเท้าปาก”

อบต.ปากจั่น จ.ระนอง สั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นการชั่วคราวและทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมด หลังพบเด็กเล็กในศูนย์ฯ ป่วยเป็นโรคมือเท้าปากมากถึง 7 ราย