อบต.สระบัว

กลิ่นไม่ดี!! ตั้งกก.สอบ-ชะลอจ่าย 3 เดือน

กรณีการร้องทุกข์ของชาวบ้านหมู่ที่ 1 ถึง 6 หมู่ กว่า 2 พันหลังคาเรือนในตำบลคลองสระบัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังถูกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว เรียกเก็บค่าน้ำประปาย้อนหลังสูงถึง 2 หมื่นบาท ขณะที่ชาวบ้านยืนยัน มีการจ่ายใบเสร็จค่าน้ำปะปาทุกครั้ง