อบต. หนองราชวัตร

โบราณสถาน – สมบัติกว่า 4,000 ปี ไม่ได้รับการดูแล ชาวบ้าน ครวญ อยากเลือกอบต.ใหม่ก็เลือกไม่ได้!

โบราณสถาน บรรจุสมบัติกว่า 4,000 ปี ไม่ได้รับการดูแลนานกว่า 6 ปี น้ำ-ไฟถูกตัด ห้องน้ำไม่มี ถนนลาดยางเข้าไม่ถึง ชาวบ้าน ครวญ อยากเลือกอบต.ใหม่ก็เลือกไม่ได้!