อบต.แม่เล่ย์

อบต.แม่เล่ย์ กั้นน้ำ-ปรับปรุงภูมิทัศน์แก่งเกาะใหญ่ หลังปริมาณน้ำเริ่มน้อยลง

เจ้าหน้าที่ อบต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ กั้นน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ หลังสถานการณ์น้ำเริ่มมีปริมาณน้อย