อบรบครู

สพฐ. เตรียมพัฒนาครูแบบออนไลน์ สร้างความรู้เพศวิถีศึกษา แก่เยาวชนไทย

รองเลขา สพฐ เผยโครงการอบรบครู โดยใช้ออนไลน์ร่วมพัฒนา มุ่งแก้ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยเรียน เร่งสร้างความรู้เพศวิถีศึกษา วันนี้ (12 ส.ค.) ดร.พีระ รัตนวิจิตร  […]