อบรมเด็กแว้น

เปิดหลักสูตรอบรมเด็กแว้น : Bright News Inside 04-05-60

มาตรการหนึ่งที่จะเร่งแก้ปัญหาเด็กแว้น คือ การจัดอบรมปลุกจิตสำนึกสาธารณะให้เยาวชนเห็นถึงอันตรายและผลกระทบต่อผู้อื่นหากมีการนำรถจักรยานยนต์มาวิ่งแข่งกัน […]