อพยพคนไข้-เครื่องมือวุ่น

โกลาหล! ไฟไหม้ตึกอุบัติเหตุ รพ.พะเยา อพยพคนไข้-เครื่องมือวุ่น

โกลาหล! ไฟไหม้ห้องเก็บเอกสาร ตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพะเยา เจ้าหน้าที่เร่งอพยพคนไข้ และเครื่องมือการแพทย์วุ่น