อพยพหาอาหาร

นกกระยางขาวอพยพหาอาหารในแหล่งน้ำที่แห้ง สร้างสีสันช่วงเข้าสู่ฤดูร้อน

นกกระยางขาวกว่า 200 ตัว อพยพหาแหล่งอาหารโดยเฉพาะปลาในแหล่งน้ำที่ใกล้แห้งขอดกลางเมืองพิจิตร สร้างความสวยงามตามธรรมชาติในช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน