อพวช.

อพวช. จับมือ สสส.นำความรู้วิทยาศาสตร์สร้างสุขภาวะ

อพวช. จับมือ สสส. นำความรู้วิทยาศาสตร์ร่วม สร้างสุขภาวะ พุ่งเป้าพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน หวังสร้างแรงบันดาลใจสู่ชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุ […]