อภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

ก้าวไกล ชำแหละงบ ชุดทหารเกณฑ์ ราคา 150 ล้านไม่โปร่งใส

คืนวันที่ 16 ก.ย. ที่ผ่านมา นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ โฆษกพรรคก้าวไกล ร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564