อยซ์ ทีวี

THE STANDARD ออกแถลงการณ์ เสรีภาพสื่อคือเสรีภาพของประชาชน

THE STANDARD — จากคำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงฉบับที่ 4/2563 กรณีการระงับการออกอากาศ