อยู่บ้าน เพื่อชาติ

นพ.ประสิทธิ์ คาดภายใน 2 สัปดาห์ ไทยยอดป่วยพุ่งแบบก้าวกระโดด

นพ.ประสิทธิ์ คาดภายใน 2 สัปดาห์ยอดผู้ป่วยพุ่งแบบก้าวกระโดด มาจากกลุ่มกลับต่างจังหวัดเพราะรวมตัวตามขนส่ง ย้ำควรอยู่บ้าน เว้นระยะห่าง 2 เมตร