อยู่ลำพัง

คุณยายวัย 90 ลูกหลานทอดทิ้งอยู่ลำพังกว่า 20 ปี-หวังขอพบลูกก่อนตาย

คุณยายวัย 90 ปีที่จังหวัดนครราชสีมา ถูกทอดทิ้งให้อยู่เพียงลำพังนานกว่า 20 ปี ซึ่งเธอวิงวอนเพียงอยากพบหน้าลูกสักครั้งก่อนตาย