อย่า

กทม.เผย 50 เขตทั่ว กทม.พบรักจดทะเบียนมากถึง 2,663 คู่

กรุงเทพมหานคร สรุปจำนวนคู่รักจดทะเบียนสมรส ในวันแห่งความรักหรือวันเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้ง 50 เขต มีจำนวน 2,663 คู่