อย่ามาบุรีรัมย์

บุรีรัมย์ งัดไม้แข็ง ปิดบ้าน “ไม่อยากถูกกักตัว อย่ามาบุรีรัมย์”

บุรีรัมย์ ออกมาตรฐานเข้ม ปิดบ้าน “ไม่อยากถูกกักตัว อย่ามาบุรีรัมย์” พร้อมงดขายสุรา งานบุญ ประเพณี ฝ่าฝืนมีโทษสูงสุด จำคุก 1 ปี