อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ นั่ง ซีอีโอ ปตท. คนใหม่ ดำรงตำแหน่งเป็นลำดับที่ 10

19 ธค. 62 เวลาประมาณ 15.00 น. คณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่มีนาย ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย เป็นประธาน ได้มีการประชุมบอร์ด ปตท. เพื่อ