อลงกรณ์ สังข์สิงห์

อลงกรณ์ ลั่น!! New Normal อาจไม่ใช่คำตอบสุดท้ายหลังโควิด-19

New Normal 10 พฤษภาคม 2563 นายอลงกรณ์ สังข์สิงห์ หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสามัคคีไทย เปิดเผยว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจากวิกฤติโควิด-19