อลิสา อัศวโภคิน

ป.ป.ง.สั่งยึดที่ดินทายาท”อัศวโภคิน”114 ล้าน

“ปปง.” อายัดทรัพย์ อลิสา อัศวโภคิน ทายาทของ อนันต์ อัศวโภคิน 8 รายการ รวมมูลค่า 114 ล้านบาท หลังพบการเชื่อมโยงกับ “ศุภชัย ศรีสุภอักษร” อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ