อลูมิเนียมฟอยล์

สมอ.แจงใช้อลูมิเนียมฟอยล์ผ่าน มอก.ไม่มีอันตราย

สมอ.แจงผ่านโซเชียล อลูมิเนียมฟอยล์ที่ผ่าน มอก. ใช้ห่อหุ้มอาหารไม่มีอันตราย เพราะควบคุมโลหะหนักไม่ให้อยู่ในเกณฑ์เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค แต่หากใช้ฟอยล์เ […]