อว.

อว.เล็ง!มหาวิทยาลัย -อุดมศึกษา ลดค่าเทอม เรียนออนไลน์ ช่วง โควิด19

โควิด19 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประกาศขอความร่วมมือมหาวิทยาลัย