อวัยวะ

หมอแล็บ เผยไทยป่วย วัณโรค ปีละแสนคน แฝงเชื้อได้ทุกอวัยวะ

หมอแล็บแพนด้า เผย ประเทศไทย มีผู้ป่วย วัณโรค ปีละเป็นแสนคน ซึ่งวัณโรค มาจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า “ไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส”