อวัยวะเน่า

หนุ่มพิการถุกวัยรุ่นเอาหนังยางรัดจู๋เน่า

พี่ชายร้อง หลังน้องชายพิการถูกวัยรุ่นกลั่นแกล้งเอายางรัดจนจู๋เน่า ต้องตัดทิ้งเป็นผู้พิการซ้ำซ้อน