อส.ภูเก็ต

เดินถึงกรุงแล้ว! อส.ภูเก็ต ร่วมถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

สมาชิกอาสาสมัครจังหวัดภูเก็ต เดินเท้าจากภูเก็ตถึงกรุงเทพฯ เพื่อร่วมแสดงความอาลัยในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ แล้ว