อหิวาห์แอฟริกาในสุกร

ห่วงอหิวาห์แอฟริกาใน สุกร ลามไทย หลังพบระบาดจีน

พบอหิวาห์แอฟริกาใน สุกร ระบาดในประเทศจีน กรมปศุสัตว์ ห่วงลามเข้าไทย เตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง หากเกิดติดเชื้อจะควบคุมยาก เสี่ยงกระทบอุตสากรรมเลี้ยงสุกร นา […]