ออกกฎ

Apple เปลี่ยนกฎ ป้องกันการนำข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ไปขาย

Apple เปลี่ยนกฎ ป้องกันการนำข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ไปขาย จากข่าวคราวที่เกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้งานในโลกออนไลน์ ทำให้หลายฝ่ายหันมาให้ความส […]

Facebook ออกกฎใหม่ ห้าม Live สด ภาพวนลูป

Facebook ออกกฎใหม่ ห้าม Live สด ภาพวนลูป ตั้งแต่ Facebook เปิดให้สามารถ Live สดได้ ทั้งภาคบุคคลและภาคองค์กรก็หันมาใช้งานกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งก็เต็มไป […]