ออกกำลังกายแบบผิดๆ

ปรับความคิดใหม่ 5 ความเชื่อ ออกกำลังกายแบบผิดๆ

ออกกำลังกายแบบผิดๆ วิ่งมาก็นาน ออกกำลังกายก็แทบทุกวัน แต่ละครั้งก็ใช้ระยะเวลาพอสมควร แต่ทำไมหุ่นก็ยังเหมือนเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไร ? สาเหตุอาจเกิ […]