ออกนอกประเทศ

ออสเตรเลีย ขึ้นบัญชีดำคนวิปริตทางเพศ ชอบมีความสัมพันธ์กับเด็ก ออกนอกประเทศ

รัฐบาลออสเตรเลีย ขึ้นบัญชีดำคนที่วิปริตทางเพศ และชอบมีความสัมพันธ์กับเด็ก กว่า 20,000 คน ออกนอกประเทศ