ออกปลดและรื้อป้าย

การไฟฟ้า สุรนารี โคราช ออกปลดและรื้อป้ายโฆษณาที่ติดบนเสาไฟฟ้า หลังพบการกระทำผิดกฎหมาย

28 ก.พ.60 เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าชุดเคลื่อนที่เร็ว พร้อมอุปกรณ์ออกตรวจสอบและทำการรื้อ ปลดป้ายโฆษณาที่ติดบนเสาไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายในเขตรับ […]