ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาล และคณะรักษาคงามสงบแห่งชาติ หรือ คสช.