ออกหาเสียง

ผู้สมัครฯ จับเบอร์ ติดด่วนออกรถหาเสียง

ส่วนกรณีการจับสลากเบอร์ผู้ลงสมัครเป็นไปอย่างคึกคัก แม้มีการวิพากษ์ ว่า อาจไม่เป็นธรรมแก่พรรคใหม่ แต่หลังผู้ลงสมัคร ทราบเบอร์ประจำตัวแต่เขตของตนเองแล้ว […]