อองซานซูจี

อย่าเสี่ยง! อองซานซูจี เตือนปชช. หลีกเลี่ยงรักษาโควิด19 ด้วยวิธีพื้นบ้าน

อองซานซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐของเมียนมา เรียกร้องประชาชนหลีกเลี่ยงการรักษาโควิด19 ด้วยวิธีพื้นบ้าน และแนะนำให้ไปรับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

ประกาศปลดรางวัล “รางวัลอองซานซูจี” เมินปกป้องสิทธิโรฮิงญา

องค์การนิรโทษกรรมสากล ประกาศปลด “อองซานซูจี” จากรางวัล “ทูตแห่งมโนธรรมสำนึก” ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดขององค์กร หลังเธอเพิกเฉยต่อละเมิ […]