ออสเตรีย

ออสเตรียเริ่มแล้ว กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ ในร้านอาหาร ดีเดย์1 พ.ย.

ออสเตรียเริ่มบังคับใช้ กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ ในร้านอาหาร และบาร์วันแรก หลังมีความเห็นชอบเมื่อเดือนกรกฎาคมเพื่อลบคำสบประมาท “ที่เขี่ยบุหรี่แห่งยุโรป”

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.ออสเตรีย เนื่องใน วันชาติ

วันชาติ วันนี้ (26 ต.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย