อักษรเบรลล์

UNO ร่วมมือกับสมาพันธ์คนตาบอดสหรัฐ เปิดตัว “UNOอักษรเบรลล์” สำหรับผู้พิการทางสายตา

Mattel บริษัทของเล่นเจ้าของลิขสัทธิ์เกม UNO ร่วมือกับ สมาพันธ์คนตาบอดสหรัฐ เปิดตัว “UNOอักษรเบรลล์” สำหรับผู้พิการทางสายตา ราคา 9.99 ดอลลาร์ (300บาท)