อัจฉราวดี

“อัจฉราวดี” แจงอดีตลูกศิษย์นำไปบิดเบือน…!!

กรณีของอาจารย์อ้อย -อัจฉราวดี วงศ์สกล ประธานมูลนิธิ โนอิ้งบุดด้า ที่ถูกสำนักพระพุทธศาสนาเข้าตรวจสอบ หลักคำสอนที่ผิดเพี้ยนไปจากคำสอนของพระพุทธองค์ หรือ […]