อัญเชิญน้ำอภิเษก

แนะเลี่ยง! 16 เส้นทางขบวนอัญเชิญน้ำอภิเษก

กองบัญชาการตำรวจนครบาล แจ้งปิดถนน 16 เส้นทาง ขบวนอัญเชิญน้ำอภิเษก จากวัดสุทัศน์ฯไป ยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตน ศาสดาราม ตั้งแต่เวลา 06.00-11.00 น. &nbsp […]