อัญเชิญพระบรมอัฐิในหลวง ร.9

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อัญเชิญพระบรมอัฐิในหลวง ร.9 ขึ้นประดิษฐานบนพระวิมาน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระบรมอัฐิ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประดิษฐานพระวิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท