อัญเชิญไฟพระฤกษ์

(ภาพชุด) อัญเชิญไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทาน เตรียมลอยเป็นปฐมฤกษ์ งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย

  นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานอัญเชิญไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทาน นำเข้ามาในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย สถานที่จั […]