อัดเม็ดพลาสติก

เพลิงไหม้โรงงานอัดเม็ดพลาสติกบางปู คาดไฟช๊อตทำเจ๊ง 5 ล้าน

เพลิงไหม้โรงงานอัดเม็ดพลาสติก ย่านบางปู มูลค่าความเสียหาย 5 ล้านบาท คาดเกิดจากไฟช๊อต