อัตราความเร็ว

กฎใหม่! กำหนดความเร็วรถยนต์ สูงสุดไม่เกิน120 – วิ่งขวาห้ามต่ำกว่า 100 กม./ชม.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด