อัตราค่าโดยสาร

เช็กที่นี่! ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ อัตราค่าโดยสารรถรับจ้างผ่านแอปฯ มีผลแล้ววันนี้

อัตราค่าโดยสารรถรับจ้างผ่านแอปฯ  — เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่า