อันตรายจัดฟัน

เตือนภัย! ใช้กาวติดเครื่องมือจัดฟัน เสี่ยงอันตรายต่อเซลล์เนื้อเยื่อ อวัยวะต่างๆ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตือน ใช้กาวติดเครื่องมือจัดฟัน เสี่ยงอันตราย ต่อเซลล์เนื้อเยื่อต่าง ๆ ได้ ย้ำ ควรใช้อุปกรณ์จัดฟันจากทันตแพทย์เท่านั้น