อันตรายถึงตาย

อย. เตือนอาหารเสริม “Lyn” กินแล้วอันตรายถึงตาย

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “ลีน” (Lyn) พบมีส่วนผสม ยาถ่าย กับ ไซบูทรามีน สารที่ออกฤทธิ์กดประสาทไม่ให้หิว ซึ่งเป็นสารอันตรายที่มีผลข้างเคียงถึงตายและห้ามใส่ในอาหารเสริม ซึ่งขณะนี้ดาราศิลปิน หรือ เภสัชจำนวนมากไปเป็นตัวแทนจำหน่าย