อัพเดทสถานการณ์ โควิด 19

อัพเดทสถานการณ์ โควิด 19 วันนี้ไม่พบผู้เสียชีวิต – ป่วยใหม่ 15 ราย

อัพเดทสถานการณ์ โควิด 19 ในไทยวันนี้ ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 15 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต แพทย์รักษาหายแล้ว 2,490 ราย ส่วนยอดผู้ป่วยสะสม 68 จังหวัด