อัพเดท โควิด-19

อัพเดท โควิด-19 วันนี้ พบป่วยใหม่ 2 ราย ชาวนราธิวาส – ไม่มีคนเสียชีวิต

อัพเดท โควิด-19 วันนี้ พบผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย ชาวนราธิวาสมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ ส่วนข่าวดีไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม