อัยวะ

ไทยตั้งเป้า 20 เหรียญ แข่งกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะโลก

นายกสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย เตรียมส่งนักกีฬา 54 คน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะโลก ครั้งที่ 22 ที่อังกฤษ เผยตั้งเป้าไว้ที่ 20 เห […]