อัล บักห์ดาดี

ดูแตร์เต ยอมรับ อัล บักห์ดาดี สั่งยึดมาราวี รอเวลาประกาศเอกราช

ติดตามได้ : ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.30 – 17.15 น. ทาง BRIGHT TV ดิจิตอล และ เคเบิลช่อง 20 หรือชมผ่าน live streaming ได้ที่ https://ww […]