อัสสัมชัญ คอนแวนต์

อัสสัมชัญ คอนแวนต์ ประกาศ! ให้นักเรียนกลับบ้าน-หยุดเรียน ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

อัสสัมชัญ คอนแวนต์ ประกาศให้นักเรียนกลับบ้าน และประกาศหยุดเรียน ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พร้อมงดเรียนเรียนพิเศษวันเสาร์ที่ 17 ต.ค. 2563