อาการร้อนใน

วิธีแก้ แผลร้อนใน-อาการร้อนใน

แผลร้อนใน ที่เกิดขึ้น ภายในช่องปาก ซึ่งเกิดขึ้นได้ในเนื้อเยื่อ อ่อนบาง ทั่วทั้งช่องปาก ไม่ว่าเป็นบริเวณ ลิ้น โคนลิ้น เหงื่อก หรือ ริมฝีปาก ก็ตาม